Alcobarrier

Rije¹ite se ovisnosti o alkoholu i oporavite svoje zdravlje!

Ovisnost alkoholnih piæa, piva, vina, alkoholnih piæa, itd. Je problem koji se tièe ovisnosti, zlouporabe etanola. Danas je to jedan od najozbiljnijih socijalnih toksikola. Alkohol konzumiran sporadièno utjeèe na dobrobit piæa, smanjuje reakcije na podra¾aje. Na¾alost, alkohol se obraðuje u jetri. S vremenom osoba postaje ovisna, ¹to uzrokuje fizièki i psihièki problem. Ako se ¾elite boriti protiv alkoholizma, upoznajte ALCOBARRIER! Ovo je priprema za piæe koja æe vam pomoæi da se rije¹ite alkohola, pobolj¹ate svoje zdravlje i odnose sa svojim voljenima.
Èitaj vi¹e

Kako ALCOBARRIER radi?

ALCOBARRIER je mjera koja prvo èisti kako bi neutralizirala negativne uèinke alkohola na zdravlje, a zatim uklanja alkoholizam. Amber kiselina i fibreum pronaðeni u ALCOBARRIER doprinose detoksifikaciji tijela nakon konzumacije alkoholnih piæa, detoksiciraju stanice tijela i izluèuju ¹tetne alkoholne fenole. Ovi sastojci dodatno jaèaju tijelo. Jedinstveni biljni sastojak, ekstrakt artièoka, stimulira proizvodnju ¾eluèanog soka i doprinosi regeneraciji jetre. Uklanja mentalnu ovisnost o alkoholu. Zajedno s piridoksinom eliminiraju psihozu alkohola i podupiru psiholo¹ko stanje za odstupanje od stimulansa. Kao rezultat toga, ALCOBARRIER smanjuje spremnost na konzumaciju alkohola i dodatno ubla¾ava ne¾eljene fizièke i mentalne simptome koji proizlaze iz prekomjerne konzumacije alkohola, èime se olak¹ava uklanjanje ovisnosti.
Èitaj vi¹e

Prednosti kori¹tenja ALCOBARRIER-a

Kupi ALCOBARRIER i rije¹ite se ovisnosti o kojoj se cijeli ¾ivot raspada! Glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda su:

Lijeèenje u kuænim uvjetima

Ne morate iæi na prisilni tretman. Postupajte sami sa svojim problemom!

Likvidacija vlaka do alkohola

Jednostavno mo¾ete reæi NE kad vam netko nudi èa¹u. Izgubit æete ¾elju za davanjem alkoholnih piæa.

Uklanjanje toksina iz tijela

Oslobodit æe se toksina akumuliranih od konzumiranog alkoholnog piæa. Va¹e tijelo æe biti detoksikirano.

Ovjerena mjera

Proizvod je dobio certifikat koji potvrðuje visoku kvalitetu i sigurnost kori¹tenja.

Umirujuæi ¾ivce

Komponente ALCOBARRIER djeluju na ¾ivèani sustav kako bi se smanjila njegova prekomjerna aktivnost i neutralizirala razdra¾ljivost i nervozu.

Koristiti

ALCOBARRIER je pogodan agens u vreæicama koje treba otopiti u èa¹i vode i konzumirati jednom dnevno. Piæe nema specifièan okus i miris, lako je topljiv u vodi. Nemojte prekoraèiti preporuèenu dozu jer neæe poveæati uèinke, ali mo¾e doprinijeti pojavi nuspojava. Proizvod je namijenjen odraslima koji se ¾ele rije¹iti ¹tetne ovisnosti o alkoholu i oèistiti svoje tijelo kako bi se izlijeèili. Vrijeme lijeèenja ovisi o individualnim uvjetima i naèinu ¾ivota.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

Upotreba ALCOBARRIER donosi sjajne rezultate. Studije o osobama s alkoholizmom i ALCOBARRIER pokazale su da je èak 75% potpuno prestalo piti, a preostali postotak (25%) primijetio je smanjenje alkohola. ©tovi¹e, pobolj¹alo se njihovo zdravstveno stanje. Kao rezultat studije do¹lo je do znaèajnog pobolj¹anja indikatora jetre, pored cirkulacijskog i ¾ivèanog sustava. Kao rezultat studije, uèinkovitost pripravka je dokazana bez obzira na stupanj bolesti i trajanje ovisnosti o alkoholu. Proizvod je popularan u posebnim centrima za ovisnike u inozemstvu.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas Alcobarrier samo po
Kupi sada